CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Sunday, July 19, 2009

Hana Yari DangoHana yori Dango is a Japanese drama series, this is one of the most popular dramas in Japan during the year 2005.

Main casts in Hana Yori Dango :

Zheng Shuan : Chu Yuxun (Makino Tsukushi/San Cai/Geum Jan Di)

Yu Haoming : Duan Mulei (Domyoji Tsukasa/Dao Ming Si/Goo Jun Pyu)

Zhang Han : Yun Hai (Rui Hanazawa/Hua Ze Lei/Joo Ji Hoo)

Zhu Zixiao : Ximen Ruiqian (Sojirou Nishikado/Xi Men/So Yi Joong)

Wei Chen : Ye Shuo (Akira Mimasaka/Mei Zu/Sung Woo Bin)

0 comments: