CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Sunday, July 19, 2009

Meteor GardenMeteor Garden is a Taiwanese drama series that began its broadcast on Television was in the year 2001 and Meteor Garden was very popular in Asia.

Main Casts in Meteor Garden :

Barbie Xu : Shan Cai (Makino Tsukushi/Chu Yuxun /Geum Jan Di)

Jerry Yan : Dao Ming Si (Domyoji Tsukasa/Duan Mulei/Goo Jun Pyu)

Vic Zhou : Hua Ze Lei (Rui Hanazawa/Yun Hai/Joo Ji Hoo)

Ken Zhu : Xi Men (Sojirou Nishikado/Ximen Ruiqian/So Yi Joong)

Vanness Wu : Mei Zuo (Akira Mimasaka/Ye Shuo/Sung Woo Bin)

Hana Yari DangoHana yori Dango is a Japanese drama series, this is one of the most popular dramas in Japan during the year 2005.

Main casts in Hana Yori Dango :

Zheng Shuan : Chu Yuxun (Makino Tsukushi/San Cai/Geum Jan Di)

Yu Haoming : Duan Mulei (Domyoji Tsukasa/Dao Ming Si/Goo Jun Pyu)

Zhang Han : Yun Hai (Rui Hanazawa/Hua Ze Lei/Joo Ji Hoo)

Zhu Zixiao : Ximen Ruiqian (Sojirou Nishikado/Xi Men/So Yi Joong)

Wei Chen : Ye Shuo (Akira Mimasaka/Mei Zu/Sung Woo Bin)

Wednesday, July 15, 2009

™Boys Over Flowers®Boys Over Flowers is the 25th-episode korean adaptation of the Taiwanese drama Meteor Garden and the popular Japanese manga series in-titled Hana Yori Dango.

Main Casts in Boys Over Flowers :

Goo Hye Sun : Geum Jan Di (Makino Tsukushi/Chu Yuxun /Shan Cai)

Lee Min Ho: Gu Jun Pyo (Domyoji Tsukasa/Duan Mulei/Dao Ming Si)

Kim Hyun Joong: Yun Ji Hoo (Rui Hanazawa/Yun Hai/Hua Ze Lei)

Kim Bum: So Yi Jeong (Sojirou Nishikado/Ximen Ruiqian/Xi Men)

Kim Joon: Song Woo Bin (Akira Mimasaka/Ye Shuo/Mei Zuo)