CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Wednesday, July 15, 2009

™Boys Over Flowers®Boys Over Flowers is the 25th-episode korean adaptation of the Taiwanese drama Meteor Garden and the popular Japanese manga series in-titled Hana Yori Dango.

Main Casts in Boys Over Flowers :

Goo Hye Sun : Geum Jan Di (Makino Tsukushi/Chu Yuxun /Shan Cai)

Lee Min Ho: Gu Jun Pyo (Domyoji Tsukasa/Duan Mulei/Dao Ming Si)

Kim Hyun Joong: Yun Ji Hoo (Rui Hanazawa/Yun Hai/Hua Ze Lei)

Kim Bum: So Yi Jeong (Sojirou Nishikado/Ximen Ruiqian/Xi Men)

Kim Joon: Song Woo Bin (Akira Mimasaka/Ye Shuo/Mei Zuo)

0 comments: